Periodieke keuring van magazijnstellingen

Periodieke keuring van magazijnstellingen

Periodieke keuring van magazijnstellingen: waarom, hoe en wanneer?

Periodieke keuring van magazijnstellingen speelt een cruciale rol in het handhaven van een veilige werkomgeving. Deze keuringen zijn niet alleen belangrijk voor de veiligheid van werknemers en de bescherming van opgeslagen goederen, maar ook voor het voldoen aan wettelijke vereisten. Dit artikel gaat dieper in op het belang van periodieke keuringen, de uitvoering ervan en de timing.

Waarom zijn periodieke keuringen noodzakelijk?

Magazijnstellingen ondergaan dagelijks zware belastingen. Factoren zoals de constante belading en ontlading, interactie met heftrucks en zelfs de kwaliteit van de vloer kunnen de integriteit van stellingen beïnvloeden. Zonder regelmatige inspecties kunnen schades onopgemerkt blijven, wat het risico op instortingen en ongevallen verhoogt. Periodieke keuringen zorgen ervoor dat eventuele problemen tijdig worden geïdentificeerd en opgelost, waardoor een veilige opslag en werkomgeving wordt gewaarborgd.

Wetgeving in Nederland

In Nederland is het uitvoeren van periodieke keuringen aan magazijnstellingen wettelijk verplicht. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowetgeving, die werkgevers verantwoordelijk stelt voor het bieden van een veilige werkomgeving. Volgens de Nederlandse Norm (NEN) 5051 moeten magazijnstellingen minimaal eens per jaar worden geïnspecteerd door een deskundige. Deze norm stelt eisen aan zowel de kwaliteit van de stellingen als aan de wijze van inspecteren. Het doel van deze wetgeving is om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en het risico op ongevallen te verlagen.

Hoe wordt een periodieke keuring uitgevoerd?

Tijdens een periodieke keuring wordt een visuele inspectie uitgevoerd van alle onderdelen van de magazijnstelling. Hierbij wordt gelet op tekenen van slijtage, beschadiging en andere risicofactoren. De keuring omvat de controle van staanders, liggers, borgpennen, voetplaten en eventuele aanrijdbeveiligingen. Naast de visuele inspectie wordt ook de belastingscapaciteit van de stellingen geëvalueerd om overbelasting te voorkomen.

Wanneer is een periodieke keuring nodig?

Naast de jaarlijkse verplichte keuring zijn er situaties waarin het aan te raden is om een extra keuring uit te voeren, zoals na significante wijzigingen in de opslagconfiguratie, na een incident met aanrijdschade of wanneer nieuwe soorten goederen worden opgeslagen die andere eisen aan de stelling stellen.

Voorbereiding en opvolging

Een goede voorbereiding op de keuring en het opvolgen van de aanbevelingen uit het keuringsrapport zijn essentieel voor het waarborgen van de veiligheid. Zorg ervoor dat relevante documentatie beschikbaar is en dat het magazijn toegankelijk is voor de keurmeester. Het implementeren van de aanbevelingen uit het keuringsrapport draagt bij aan de veiligheid en duurzaamheid van de magazijninrichting.

Heb je nog vragen? Stellingstunt helpt je verder

Heb je vragen over het keuren van jouw magazijnstellingen of wil je meer weten over de specifieke wetgeving in Nederland? Ons team van experts staat klaar om je te adviseren en ondersteunen. Neem gerust contact op voor meer informatie of hulp bij het plannen van je periodieke keuringen. Samen zorgen we voor een veiliger magazijn.