Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden hier.
Lees hier onze aanvullende algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Gebruiker: Trading Together B.V. tevens handelend onder de naam www.stellingstunt.nl (hierna te noemen TradingT), de gebruiker van deze voorwaarden, verkoper.

1.2 Dit betreft aanvullende voorwaarden volgend op de ‘’ algemene- en leveringsvoorwaarden’’ van TradingT welke enkel van toepassing zijn op handelsnaam www.stellingstunt.nl

1.3 Voor de complete voorwaarden van Trading Together B.V. ‘klik hier’

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Online zaken doen gebeurd in een veilige web omgeving.

2.2 Alle benodigde informatie vindt u bij uw bestelling, maar om compleet geïnformeerd te zijn verwijzen wij u naar onze site.

Artikel 3: Bereikbaarheid

3.1 Maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 0488-795084 van 08.30 uur tot 17.00 uur.

3.2 Post- en afhaaladres: Verbindingsweg 12 (postcode 6674 DL) te Herveld.

Openingstijden zijn geconformeerd aan de telefonische bereikbaarheid. Eventueel andere tijden en dagen in overleg met de medewerkers van www.stellingstunt.nl

3.3 Afhalen: altijd 30 minuten van tevoren telefonisch contact opnemen op telefoonnummer

0488-795084, zodat er altijd iemand aanwezig is om uw bestelling te laden op uw transportmiddel.

3.4 Mailadressen: [email protected] of [email protected]

3.5 Facebook.com/www.stellingstunt.nl

3.6 LinkedIn/Stellingstunt

3.7 KvK-nummer: 78460662

Artikel 4: Klachtenregeling

4.1 Een klacht moet zo snel mogelijk worden meegedeeld aan gebruiker.

4.2 Uitgebreide omschrijving van de klacht is verplicht om gebruiker goed te laten beoordelen.

4.3 Mogelijkheden van aanleveren klacht: telefonisch, schriftelijk of per-email.

4.4 Opdrachtgever dient gebruiker in ieder geval twee weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

4.5 Kosten van retourneren zijn altijd voor opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in samenspraak met gebruiker.

Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Artikel 5: Levering

Binnen 3 werkdagen na betaling ontvangt u de goederen in huis.

Wilt u een artikel retourneren?

  • De consument heeft na levering 14 dagen om de bestelling te annuleren en het product retour aan te melden.
  • Na het retour aanmelden heeft de consument 14 dagen om het product terug te sturen.
  • Na aanmelden van het retour heeft de webwinkel 14 dagen om het orderbedrag inclusief verzendkosten terug te storten.

Lees meer over ons retourbeleid op onze Retouren & Ruilen

Artikel 6: Aansprakelijkheidsbeperking

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop door TradingT gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TradingT onder die verzekering draagt. TradingT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Nadere omschrijving aansprakelijkheid staat omschreven in de algemene voorwaarden TradingT en gelden ook voor Stellingstunt.nl

Artikel 7: Toepasselijk recht

Evenals de algemene voorwaarden is op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever c.q. een aannemer is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.