Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden hier.
Lees hier onze aanvullende algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Gebruiker: Trading Together B.V. tevens handelend onder de naam www.stellingstunt.nl (hierna te noemen TradingT), de gebruiker van deze voorwaarden, verkoper.

1.2 Dit betreft aanvullende voorwaarden volgend op de ‘’ algemene- en leveringsvoorwaarden’’ van TradingT welke enkel van toepassing zijn op handelsnaam www.stellingstunt.nl

1.3 Voor de complete voorwaarden van Trading Together B.V. ‘klik hier’

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Online zaken doen gebeurd in een veilige web omgeving.

2.2 Alle benodigde informatie vindt u bij uw bestelling, maar om compleet geïnformeerd te zijn verwijzen wij u naar onze site.

Artikel 3: Bereikbaarheid

3.1 Maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 0488-795084 van 08.30 uur tot 17.00 uur.

3.2 Post- en afhaaladres: Verbindingsweg 12 (postcode 6674 DL) te Herveld.

Openingstijden zijn geconformeerd aan de telefonische bereikbaarheid. Eventueel andere tijden en dagen in overleg met de medewerkers van www.stellingstunt.nl

3.3 Afhalen: altijd 30 minuten van tevoren telefonisch contact opnemen op telefoonnummer

0488-795084, zodat er altijd iemand aanwezig is om uw bestelling te laden op uw transportmiddel.

3.4 Mailadressen: [email protected] of [email protected]

3.5 Facebook.com/www.stellingstunt.nl

3.6 LinkedIn/Stellingstunt

3.7 KvK-nummer: 63653087

Artikel 4: Klachtenregeling

4.1 Een klacht moet zo snel mogelijk worden meegedeeld aan gebruiker.

4.2 Uitgebreide omschrijving van de klacht is verplicht om gebruiker goed te laten beoordelen.

4.3 Mogelijkheden van aanleveren klacht: telefonisch, schriftelijk of per-email.

4.4 Opdrachtgever dient gebruiker in ieder geval twee weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

4.5 Kosten van retourneren zijn altijd voor opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in samenspraak met gebruiker.

Artikel 5: Levering

Binnen 3 werkdagen na betaling ontvangt u de goederen in huis.

Artikel 6: Aansprakelijkheidsbeperking

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop door TradingT gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TradingT onder die verzekering draagt. TradingT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Nadere omschrijving aansprakelijkheid staat omschreven in de algemene voorwaarden TradingT en gelden ook voor Stellingstunt.nl

Artikel 7: Toepasselijk recht

Evenals de algemene voorwaarden is op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever c.q. een aannemer is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »